Wyniki konkursu historycznego „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

Mamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległościw roku szkolnym 2019/2020

Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Świętego Jana Pawła II
w Nowym Sączu, natomiast współorganizatorami: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia
i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz.

Konkurs miał na celu upamiętnienie: postaci św. Jana Pawła II jednego z najwybitniejszych Polaków, gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię, ks. prałata Bernardyna Dziedziaka – Niezłomnego kapłana diecezji tarnowskiej.

Patronat nad konkursem objęli m.in.:

Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP, Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż – Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Patronat edukacyjny sprawował Instytut Pamięci Narodowej. Patronat medialny przypadł TVP3 Kraków. Konkurs był objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 W bieżącym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii wpłynęły zgłoszenia z 90 szkół w tym z 5 spoza granic kraju: z Kazachstanu, Szwajcarii, Ukrainy, Uzbekistanu, Włoch.

Nadesłano 266 prac w tym 15 ze środowisk polonijnych. Zdarzały się również prace plastyczne niezgodne z tematem konkursu, które nie zostały ujęte w zestawieniu.

We wszystkich kategoriach wyłoniono 85 laureatów a wyróżniono 11 uczniów.

Prezentacje multimedialne przygotowało 107 uczniów, św. Janowi Pawłowi były poświęcone 63 prezentacje, natomiast gen. bryg. pil. Stanisławowi Skalskiemu 44 prezentacje multimedialne.

Prace modelarskie nadesłało 56 uczniów upamiętnili oni postać gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego. a prac plastycznych wpłynęło 98 upamiętniono postać ks. prałata Bernardyna Dziedziaka

Przedstawiciele naszej szkoły osiągnęli znaczące sukcesy :

Patryk Jodłowski – laureat w kategorii praca modelarska uczniowie klas IV-VI (1 miejsce)

Kewin Iwański – laureat w kategorii praca modelarska uczniowie klas IV-VI (8 miejsce)

Aleksandra Karlak – wyróżnienie w kategorii praca modelarska uczniowie klas VII i VIII

Michał Zygarowicz – wyróżnienie w kategorii praca modelarska uczniowie klas IV-VI.

Protokół konkursowy do pobrania na stonach:

http://www.sp21sacz.edu.pl/index.php/2020/06/08/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-historycznego-przywrocic-glos-niezlomnym-nieobecnym-na-lekcjach-historii/ i

https://kuratorium.krakow.pl/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-historycznego-przywrocic-glos-niezlomnym-nieobecnym-na-lekcjach-historii/

(niestety brak dokumentacji fotograficznej, wszystko odbyło się on-line, obraz wyróżniający pochodzi ze strony www.katecheza.diecezja.tarnow.pl)

Serdecznie gratulujemy!