Przedszkole

27.04.2020

Zachęcamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy ruchowej z Panem Miłoszem.

Pozdrawiamy
Justyna Burkot
Katarzyna Smyk

24.04.2020

Dla grupy młodszej i grupy starszej do obejrzenia prezentacja pt. “Warszawa- stolica Polski”. Prosimy o wykonanie zawartych w niej poleceń.

Pozdrawiamy
Katarzyna Smyk
Justyna Burkot

23.04.2020

Prosimy wszystkie dzieci zarówno 4,5 jak i 6- latki o obejrzenie prezentacji,, Mali ekolodzy” oraz o wykonanie poleceń, które są w niej zawarte.

Pozdrawiamy
Katarzyna Smyk
Justyna Burkot

22.04.2020

Dziś obchodzimy “Dzień Ziemi” z tej okazji zamieszczamy dla pięciolatków i sześciolatków dodatkowe zadania.
Zachęcamy wszystkie dzieci do obejrzenia krótkiej prezentacji pt.” Przyjaciele przyrody “.

Pozdrawiamy
Justyna Burkot
Katarzyna Smyk

17.04.2020

Dla grupy młodszej i grupy starszej do posłuchania i przemyślenia bajeczka ekologiczna oraz do wykonania karty pracy.

Bajeczka edukacyjna

Dla wszystkich chętnych dzieci: czterolatków, pięciolatków i sześciolatków do posłuchania piosenka o Wielkanocy oraz do uzupełnienia prosta praca “Wielkanocny koszyczek”.

Święta Wielkanocne
  • CZTEROLATKI

31.03.2020


Proszę o wykonanie zadań w Kartach Pracy 2
Temat,, U rolnika ” Zadania ze str. 14,15,16

2.04.2020

Wyprawka plastyczna: ,, Wiosna na parapecie” 34,35

3.04.2020

Proszę o wykonanie zadań:
Karty pracy 2 ,, Dbamy o środowisko” zad str. 17
Wyprawka plastyczna:
,, Wiosna na parapecie ” Zad. 36

W dniu jutrzejszym zarówno cztero- jak i pięciolatki, będą miały do wykonania pracę plastyczną. Proszę przygotować potrzebne do niej materiały : kartka, farby plakatowe oraz widelec.

Praca plastyczna 🙂 cały plan jak ją wykonać na zdjęciu , powodzenia.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

7.04.2020

Karty pracy 2:
,, Wiosenna łąka”- zad. str. 20,21
Wyprawka plastyczna:
,, Wiosenne sprzątanie” str. 37

Proszę rodziców jeżeli mają możliwość o wydrukowanie swoim dzieciom wielkanocnych kart pracy, które zamieszczone będą w załączniku.
Życzę miłej pracy.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

8.04.2020

Dzień dobry 🙂

Proszę uczyć się słów piosenki,, Pisanki” , podanej wczesniej.
Chciałabym, żeby wszystkie dzieci wykonały dzisiaj pracę plastyczna metoda dowolna pt.,, Mój koszyczek wielkanocny”

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

9.04.2020

Wyprawka plastyczna :
,, Czekamy na święta”-38, 39,40

14.04.2020

,, Lubimy książki” zad. str. 19

15.04.2020

Karty pracy 2:
,, Zwierzęta domowe” str. 23,24

16.04.2020

,, Zwierzęta domowe”-zad.50

20.04.2020

Karty pracy
,, Polska moja ojczyzna”- zad. str. 18
Wyprawka plastyczna:
,, Polska moja ojczyzna” str. 46

21.04.2020

Czterolatki:
Wyprawka plastyczna :
,, Zwierzęta na wsi”- str. 43,44

22.04.2020

Proszę o wydrukowanie i ułożenie puzzli -smoka i syrenki. Chciałabym, aby wszystkie dzieci wykonały pracę plastyczną ,przy użyciu kleju oraz papieru kolorowego ( można także użyć bibuły)
Wskazówki, jak wykonać pracę znajdziecie w materiałach do wydrukowania.
Zachęcam wszystkie czterolatki do obejrzenia prezentacji podanej starszym dzieciom.

22.04.2020 – zadania dla 5 i 6 latków na początku strony – łącznie!

23.04.2020

Prosimy wszystkie dzieci zarówno 4,5 jak i 6- latki o obejrzenie prezentacji ,, Mali ekolodzy” ( u góry strony ) oraz o wykonanie poleceń, które są w niej zawarte.

Karty pracy
,, Mama i tata”- zad. str. 22
Wyprawka plastyczna :
,, Mama i tata “- str. 49

Pozdrawiamy
Katarzyna Smyk
Justyna Burkot

24.04.2020

Proszę o wykonanie zadań zamieszczonych w załącznikach.
Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

27.04.2020

Wyprawka plastyczna :
,, Lubimy książki “- str. 47

  • PIĘCIOLATKI

31.03.2020


Wielka Księga Tropicieli:
,, Oznaki wiosny”
Zad. 60,61
Karty Pracy 3:
Zad. ze str. 21
Wycinanka:
,, Wiosenna kolorowanka “str. 37

2.04.2020

Wielka Księga Tropicieli: ,, Bociany”- 64,65 Karty Pracy 3: ,, Pracowita wiosna”- zad. 22 Wycinanka: ,, Bocian”- str. 45

3.04.2020

Wielka Księga Tropicieli :
,, Przy Wielkanocnym stole” str. 66,67
Karty pracy 3:
,, Święta Wielkanocne “zad.23
Zeszyt grafomotoryczny:
,, Święta Wielkanocne ” zad. 41
Dodatkowo proszę o zrobienie zadania w Wycinance,, Przeciwieństwa memory” str. 35,36- są to karty, którymi możecie pograć z rodzeństwem .

W dniu jutrzejszym zarówno cztero- jak i pięciolatki, będą miały do wykonania pracę plastyczną. Proszę przygotować potrzebne do niej materiały : kartka, farby plakatowe oraz widelec.

prace plastyczna 🙂 cały plan jak ją wykonać na zdjęciu , powodzenia.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

6.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadania 23 w Kartach Pracy
na podstawie treści tekstu podanej piosenki.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

7.04.2020

Karty pracy 3:
,, Na wsi” str. 25
Zeszyt grafomotoryczny:
,, Na wsi” str. 43

Proszę rodziców jeżeli mają możliwość o wydrukowanie swoim dzieciom wielkanocnych kart pracy, które zamieszczone będą w załączniku.
Życzę miłej pracy.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

8.04.2020

Karty pracy 3:
,, Na wsi”-zad.26
Zeszyt grafomotoryczny:
,, Praca rolnika”-zad.44
Proszę także o wykonanie pracy plastycznej metodą dowolną pt.,, Mój koszyczek wielkanocny”
( mogą być to farby, kredki, plastelina, wycinanki:)
Zachęcam do wykonania także,, koszyczka ” podanego przez Panią Justynkę.
Uczymy się słów piosenki,, Pisanki “- podejmujemy pierwsze próby śpiewu do melodii.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

9.04.2020

Karty pracy 3:
,, Na wsi”- zad. 27
Wycinanka:
Piotruś- zwierzęta i ich młode zad 39,40,41

Proszę o utrwalanie poznanej piosenki wielkanocnej oraz wykonanie dodatkowo koszyczka i jajka z podanych wyżej do pobrania kart pracy.

14.04.2020

Wielka Księga Tropicieli
,, Dbamy o środowisko”-str.74, 75
Karty Pracy 3:
,, Chronimy środowisko”- zad. str. 28

Proszę czterolatki i pięciolatki o posłuchanie podanej piosenki i wykonanie ilustracji farbami o tematyce zawartej w tekście piosenki.

15.04.2020

Karty pracy 3:
,, Chronimy środowisko”- zad. 29
Zeszyt grafomotoryczny:
,, Chronimy środowisko”- zad. 45
Wycinanka:
,, Wiatrak”- str. 42

Proszę o naukę słów do piosenki, którą wczoraj podałam,, Sprzątanie Ziemi”

Pozdrawiam
Kasia Smyk

16.04.2020

Wycinanka:
,, Matematyczne memory”- zad. 51

Proszę o podjęcie próby zaśpiewania poznanej piosenki,, Sprzątanie Ziemi “
Jako ciekawostkę proponuję obejrzenie krótkiej ekologicznej prezentacji.

https://ekreda.pl/embed/5547237898715136?fbclid=IwAR2VPXhEW2GiIt8hS0WZEH6cB-Iwx5VSYwGeOhMRMRg1ZV4OXUT3bQByVnY

20.04.2020

Wielka księga Tropicieli :
,, Polska moja ojczyzna “- strona.76, 77
Karty pracy:
,, Kto ty jesteś? “- str. 30
Zeszyt grafomotoryczny:
Zad. str. 46

Pozdrawiam
Kasia Smyk

21.04.2020

Wielka księga Tropicieli:
,, Warszawa”- str. 78,79
Karty pracy:
,, Kto ty jesteś? “- str. 31

22.04.2020 – zadania dla 5 i 6 latków na początku strony – łącznie!

23.04.2020

Karty pracy:
,, Kto ty jesteś? “- zad. str. 32
Wycinanka:
,, Godło- puzzle”- str. 43

Prosimy wszystkie dzieci zarówno 4,5 jak i 6- latki o obejrzenie prezentacji ,, Mali ekolodzy” ( u góry strony ) oraz o wykonanie poleceń, które są w niej zawarte.

Pozdrawiamy
Katarzyna Smyk
Justyna Burkot

24.04.2020

Proszę o zrobienie zadań zamieszczonych w załącznikach oraz obejrzenie prezentacji pt. “Warszawa- stolica Polski” i wykonanie zawartych w niej poleceń.

Pozdrawiam
Katarzyna Smyk

27.04.2020

Wielka księga Tropicieli
,, Jak powstaje książka?”-str.80, 81
Karty pracy 4:
,, Jak powstaje książka? “- str. 1
Zeszyt grafomotoryczny :
,, Jak powstaje książka? “-str.47

  • SZEŚCIOLATKI

31.03.2020

Proszę o wykonanie zadania z ksiażki ” Piszę I liczę” s.52 – ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie po śladach.

“Wycinanka” s.30 – witraż

1.04.2020

Książka do czytania
“Wiosna w ogródka”
Zad. ze s. 50, 51, 52, 53 

Wycinanka
s. 31 – gra domino

2.04.2020

Wielkanocne tradycje
Karty pracy – s. 21
Piszę i liczę – s. 53 

3.04.2020

“Pisanki, kraszanki…” Książka do czytania – s.54, 55 Wycinanka – s. 32, 33 – praca wedlug instrukcji – Święta Wielkanocne, królik, jajeczko

6.04.2020

“Wielkanocny koszyczek”
Proszę o wykonanie zadania z książki:
Karty pracy – s. 22
Piszę i liczę – s. 54

Dodatkowo w załączniku zamieszczam przykładowe proste zabawy: Wielkanocne puzzle i memory . Na jutro proszę przygotować do wykonania pracy plastycznej: rolkę po papierze toaletowym, farbki plakatowe lub papier kolorowy. Życzę miłej zabawy.

Pozdrawiam Justyna Burkot

7.04.2020

Wykonajcie proszę zadanie z książki:
Piszę i liczę – s. 55

Wzór pracy plastycznej znajduje się poniżej- pracę można wykonać przy użyciu papieru kolorowego lub za pomocą kredek, farb- wycinając i malując dodatkowe elementy. Życzę powodzenia.

Pozdrawiam
Justyna Burkot

8.04.2020

” Od kurki i krowy – jajko i nabiał “
Proszę o wykonanie zadania z książki:
Karty pracy – s. 24
Książka do czytania – s. 56, 57
Piszę i liczę – s. 56

Karty pracy 3
” Zwierzęta na wsi “- s. 23
Piszę i liczę
” Przetwory z nabiału “- s. 57

Pozdrawiam
Justyna Burkot

9.04.2020

Proszę uczyć się słów piosenki ” Święta Wielkanocne ” podanej wcześniej, podejmujemy próby śpiewu do melodii.
Dla chętnych dzieci poniżej do pobrania i pokolorowania Wielkanocny zajączek oraz do wycięcia i przyklejenia według wzoru jajka. Życzę miłej pracy.

Pozdrawiam
Justyna Burkot

10.04.2020

Dzień dobry,
Dla wszystkich dzieci w załączniku poniżej do wyboru i pokolorowania według wzoru ilustracja świąteczna.
Dodatkowo zachęcamy do obejrzenia Programu Telewizyjnego dla dzieci z cyklu ” Domowe przedszkole ” przedstawiającego zwyczaje i tradycje zbliżających się Świąt Wielkanocnych: https://youtu.be/bKTM6B04vDY 

Maleńki baranek, co ma złote różki, pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki. Kiedy nikt nie widzi, chorągiewką buja i beczy cichutko… Wesołego Alleluja…

Pozdrawiamy
Katarzyna Smyk, Justyna Burkot

14.04.2020

Dzień dobry 🙂
Proszę o wykonanie zadania z książki:
Karty pracy 3
” Praca rolnika ” – s. 25
Książka do czytania
” Maszyny w gospodarstwie ” – s. 58, 59
Wycinanka – s. 34 – praca według instrukcji 

Pozdrawiam
Justyna Burkot

15.04.2020

Piszę i liczę
” Od buraka do lizaka ” – s. 58, 59
Karty pracy 3
” Od ziarenka do ciasta ” – s. 26

Dodatkowo dla chętnych dzieci poniżej w linku umieszczona jest krótka prezentacja pt. “W wiejskiej zagrodzie – praca rolnika”. Zawiera ona różne ciekawe materiały: piosenki, wierszyki oraz krótkie zadania.

W wiejskiej zagrodzie. Praca rolnika

Życzę miłej pracy.

Pozdrawiam
Justyna Burkot

16.04.2020

Karty pracy 3
“Jak długo będzie bić zielone serce?” – s. 27
Piszę i liczę
“Chronimy środowisko” – s. 60, 61
Wycinanka- “zielone memory” –  zachęcam do wspólnej gry z rodzeństwem.

Dodatkowo proszę o naukę słów piosenki ” Sprzątanie Ziemi “.
https://www.youtube.com/watch?v=wzuAW3NfMHQ

Pozdrawiam
Justyna Burkot

17.04.2020

Karty pracy 3
“Wielkie sprzątanie” – s. 28
Książka do czytania
“Skąd się bierze prąd” – s. 60, 61

Proszę o utrwalenie poznanej piosenki “Sprzątanie Ziemi”.
Zachęcam także do obejrzenia bajki edukacyjnej oraz wykonania zadania zamieszczonego w załączniku  – “Segregujemy śmieci”.

Pozdrawiam
Justyna Burkot

20.04.2020

Karty pracy 3
” Godło, flaga, hymn “- s. 29, 30
Piszę i liczę 
” Kraków” – s. 62

Dodatkowo proszę o zrobienie zadania w załączniku. Na jutro do wykonania pracy plastycznej należy przygotować klej, papier kolorowy lub bibułę ( kolory czerwony, biały i brązowy ).

Pozdrawiam
Justyna Burkot

21.04.2020

Dzień dobry🙂
Proszę o wykonanie zadań z książki:
Piszę i liczę
“Warszawa” – s. 63
Karty pracy 3
“Warszawa” – s. 31

Poniżej znajduje się wzór pracy plastycznej do wykonania. Życzę powodzenia.

Pozdrawiam
Justyna Burkot 

23.04.2020

Książka do czytania
” Jesteśmy Europejczykami” – s. 62, 63
Karty pracy 3
” Jesteśmy Europejczykami” – s. 32

Dodatkowo proszę o wykonanie zadań w załączniku.

Proszę wszystkie dzieci o obejrzenie prezentacji ,,Mali ekolodzy” ( u góry strony ) oraz o wykonanie poleceń, które są w niej zawarte.

Pozdrawiam
Justyna Burkot

24.04.2020

Dzień dobry 🙂
Proszę o zrobienie zadań zamieszczonych w załącznikach oraz obejrzenie prezentacji pt. ” Warszawa – stolica Polski ” i wykonanie zawartych w niej poleceń.

Pozdrawiam
Justyna Burkot

27.04.2020

Karty pracy 4
 ” Książki, książeczki “- s.1
Piszę i liczę
” Bohaterowie naszych książek ” – s. 64

Pozdrawiam
Justyna Burkot