ÓSMOKLASIŚCI!

Szybka powtórka przed egzaminem! Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca, na stronie www.oke.krakow.pl, codziennie będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Każdy taki zestaw zadań będzie składał się z: zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII, zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej, zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności. Przez pierwsze dwa dni w zeszycie zadań oprócz samych zadań będą wskazówki, jak zadania rozwiązywać („Pomagamy rozwiązać…”), a w zeszycie z odpowiedziami – wyjaśnienia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, przykładowe zadania otwarte. Zadania będą publikowane w niniejszym artykule codziennie około godziny 9:00, natomiast rozwiązania – około godziny 15:00. Drodzy Uczniowie wykorzystajcie okazję do powtórki.

Sabina Pająk