List do Powstańca

„Zrozumieć Powstanie” to ogólnopolski projekt, który miał na celu upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego.
W ramach tego projektu uczniowie klasy siódmej Ola Wąsik, Magda Sudyk i Krystian Leśniak wzięli
udział w konkursie „ Bohater Powstania”.
Uczniowie zapoznali się z biografią pani Halszki Żerumskiej jednej z ponad dwustu bohaterów
umieszczonych w regulaminie konkursu oraz z książką Mirona Białoszewskiego
pt. „ Pamiętnik z powstania warszawskiego”.
Następnie napisali list do pani Halszki – Bohaterki Powstania, dziękując za heroiczną walkę
i poświęcenie w walce o wolną Polskę i przedstawili go w formie video .
Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycielki historii Bogusławy Miedziak – Święs.