Konkurs pt. ,,Przywrócić głos Niezłomnym…”

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, nieobecnym na lekcjach historii”. Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci gen. brygady pilota Stanisława Skalskiego, polskiego asa – pilota myśliwskiego z okresu II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię; postaci świętego Jana Pawła II jednego z najwybitniejszych Polaków, postaci ks. prałata Bernardyna Dziedziaka, niezłomnego kapłana diecezji tarnowskiej. Uczestnicy , zależnie od kategorii wiekowej, mogli wykonać pracę plastyczną dotyczącą ks. Bernardyna Dziedziaka; prezentację multimedialną o Janie Pawle II lub gen. Stanisławie Skalskim – pracę modelarską upamiętniającą postać bohaterskiego pilota. Naszą szkołę w etapie ogólnopolskim będą reprezentować: Norbert Jodłowski i Julia Roman w kategorii plac plastycznych, Krystian Leśniak – praca multimedialna oraz wykonawcy modeli samolotów: Aleksandra Karlak, Michał Zygarowicz, Patryk Jodłowski i Kewin Iwański. Życzymy im powodzenia!

Opieka, nadzór metodyczny, merytoryczny, wszelka pomoc przy przygotowaniu materiałów to nasz niezawodny polonista – Pan Janusz Baniak! Dziękujemy!